Thursday, October 27, 2011

Slot Wacana Ilmu

Slot ini telah disempurnakan oleh PN HAJAH NORMAH BINTI HAJI ISMAIL , Ketua Sektor Penaziran Kepimpinan Insitusi Pendidikan, JNJK. Beliau telah mengupas budaya kerja x- plus dalam kalangan guru.

No comments:

È

blogger templates | Make Money Online