Tuesday, May 1, 2012

URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SEBAGAI GURU CEMERLANG dan PENSYARAH CEMERLANG TAHUN 2012 URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SEBAGAI GURU CEMERLANG DI SEKOLAH DAN PENSYARAH CEMERLANG DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU, INSTITUT AMINUDDIN BAKI, KOLEJ METRIKULASI DAN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2012 Muat turun Iklan Guru Cemerlang 2012 Lampiran A1 Syarat2 Khusus Permohonan Guru Cemerlang PPPLD Lampiran A2 Syarat2 Khusus Permohonan GC PPPS SR Lampiran A3 Syarat2 Khusus Permohonan GC PPPS Lampiran A4 Syarat Khusus GC PPPS ExPPPLD Lampiran A5 Syarat2 Khusus Permohonan PC IPG Lampiran B1 Borang Permohonan Guru Cemerlang Tahun 2012 Lampiran B2 Borang Permohonan Pensyarah Cemerlang IPG Tahun 2012 Lampiran C Kenyataan Ketua Jabatan Tahun 2012 Lampiran D Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Tahun 2012 Lampiran E Senarai Alamat JNJK Tahun 2012 Lampiran T1 Tapisan Keutuhan Tahun 2012
È

blogger templates | Make Money Online