Tuesday, February 24, 2009www.wiziq.com is an online teaching platform, which provides a free virtual classroom environment for teachers to interact online and teach students in real time. Teachers can also build a profile, keep an availability schedule, and maintain a content library, which is associated with their profiles, by uploading PowerPoint presentations and PDF Files.


Sunday, February 8, 2009

Keputusan Mesyuarat Pemanduan GC

Ahli Mesyuarat telah membincangkan dan memutuskan perkara yang berikut
Persidangan GC tahun 2009
a) Akan diadakan pada 21-24 Julai 2009
b) Tempat Persidangan kemungkinan Negeri Terangganu atau Negeri sembilan
c) Kertas sidang selari sebanyak 16 buah. 3 sidang Pelano ( Singapura , Indonesia dan Berunai )
d) Kertas sidang selari mesti sampai ketahap journal dan boleh diterbitkan oleh kementerian
Pelajaran Malaysia .Penulis akan diberi bimbingan penulisan kertas kerja ketahap journal di RECSAM pada bulan mac 2009.
Penglibatan Guru Cemerlang Di Luar Sekolah
a) GC hendaklah merujuk Buku Terma GC berkenaan bilangan hari yang dibenarkan membuat
kerja diluar sekolah
b) Dicadangan agar dalam seminggu sehari, GC yang dikenalpasti dikosongkan jadual waktunya
supaya dapat memberi sumbangan kepada pihak lain . Ini dilakukan supaya kelas GC tersebut tidak tertinggal.
c) Walaupun GC sering terlibat kerja diluar sekolah didapati Kelas GC tersebut masih lebih baik
dari kelas yang lain dan sukatan pelajaran dapat dicakupi dengan baik.

Penubuhan Pakar Runding Guru Cemerlang Matapelajaran
a) Dapat mengelakkan guru yang sama terlibat dengan bahagian KPM yang telalu kerap.
b) Menerbitkan Modul P&P untuk kegunaan semua pelajar dimalaysia dan seterusnya
memuatkan modul-modul tersebuat dalam blog-blog GC.
c) 15 Matapelajaran telah dikenalpasti sebagai projek rintis dan setiap matapelajaran akan
dikendalikan oleh 5 orang GC diperingkat Kebangsaan
d) GC yang tak terlibat diperingkat kebangsaan boleh menyalurkan modul-modul mereka
melalui Blog-blog MGC negeri masing-masing.

Lain-lain Hal
a) Bilangan GC pada tarikh 6 Febuari 2009 ialah seramai 9734 . Semua Kuota telah dipenuhi
b) Guru guru baharu yang berminat menjadi GC hendaklah : TUNGGU IKLAN kerana kuota
telah dipenuhi dan kuota baru telah dikemukan kepada JPA.
c) GC DG 48 dan 32 lantikan Bahagian Sekolah akan mengikuti Orentasi Ala BTN mulai mac
2009 mengikut Zon.
d) Mesyuarat Pentadbiran dan Pemanduan akan diadakan seperti tarikh yang berikut
i) 7 - 10 April 2009 - Bilangan 2
iii) 3 - 6 Nov 2009 - Bilangan 3
È

blogger templates | Make Money Online