Monday, March 2, 2009

How to create a blog with BloggerHarap panduan ini dapat merancakkan aktiviti perkongsian bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan Guru Cemerlang. Harus di ingat hanya bahan P&P dibenarkan di siar dalam blog ini kerana tujuan asalnya ialah untuk mewujudkan jaringan perkongsian bahan P&P. Diharap Blog ini dapat menjadi bahan rujukan yang bersifat tempatan untuk semua pelajar.
È

blogger templates | Make Money Online