Saturday, January 31, 2009

Mesyuarat Pentadbiran dan Pemanduan GC

Mesyuarat Pentadbiran dan Pemanduan Guru Cemerlang Bil 1/2009

Tarikah : 3 hingga 6 Februari 2009
Pendaftaran Masuk : 2.30 - 4.00Ptg
Pendaftaran Keluar : 12.00 tengah hari
Tempat : Hotel Regency, Kuala Lumpur

Agenda Mesyarat ialah
a) Ucapan Ketua Nazir dan Jaminan Kualiti
b) Pengesahan Minit Mesyuarat Pentadbiran dan Pemanduan Guru Cemerlang Bil.6/2008
c) Perkara Berbangkit
e) Pengurusan Guru Cemerlang Tahun 2009
i) Fungsi MGCM / MGCN
ii) Aktiviti GC Tahun 2009
iii) Orentasi GC baru dilantik / Lantikan pertama
iv) Latihan Profesionalise Guru Cemerlang Tahun 2009
f) Pembentangan Kertas Kerja
i) Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang Tahun 2009
ii) Penglibatan Guru Cemerlang Di luar Sekolah
iii) Panel Pakar Runding Guru Cemerlang Mata Pelajaran
iv) Rakaman Saluran Interaktif Eduweb
g) Hal-hal Lain

Monday, January 26, 2009

Semua Guru Cemerlang,
Berikut adalah email yang boleh dijadikan panduan untuk pengambaran eduweb TV bahagian intraktif. Diharap semua Guru Cemerlang bersedia dengan bahan untuk eduweb TV kerana pihak eduweb memerlukan 144 episode dan setiap episode memerlukan 3 orang guru

Here are the preparations needed for us to produce the Guru Cemerlang Lessons.

1. Title of the Lessons
2. Learning Outcomes
3. Teaching Aids/Activity materials
4. 3 objective questions and 3 subjective questions.
5. A brief teaching notes for the producers to help enhance the lesson.

I hope that these little notes will not take too much of our teachers time. The main focus of the video is the actual explanation of the concept and each clip will not be longer than 10 minutes.

Looking forward to hear from you soon. And if there is any issue regarding the above mention requirements please don't hesitate to contact me. And looking forward to this collaborative production of effective lessons for our children.

Thanks in advance
Teoh Boon Hai
Penolong Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Tel: +603 2098 7113
012-2392782È

blogger templates | Make Money Online