Sunday, July 19, 2009

Urusan Pemangkuan Guru Cemerlang

Urusan Pemangkuan Guru Cemerlang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Dan Pemangkuan Guru Cemerlang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Tahun 2009 Di Kementerian Pelajaran Malaysia
Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan urusan pemangkuan Guru Cemerlang dari Gred DGA29 ke Gred DGA32 (KUP), Gred DGA32 ke Gred DGA34 (KUP) dan dari Gred DGA34 ke Gred DGA38 (KUP) tahun 2009. Jumlah kekosongan kuota Guru Cemerlang bagi PPPLD Gred DGA32 (KUP) ialah 600, Gred DGA34 (KUP) ialah 150 dan Gred DGA38 (KUP) ialah 237.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan urusan pemangkuan Guru Cemerlang dari Gred DG41 ke Gred DG44 (KUP), Gred DG44 ke Gred DG48 (KUP), Gred DG48 ke Gred DG52 (KUP), Gred DG52 ke Gred DG54 (KUP) dan Gred DG54 ke Gred Khas C (KUP) tahun 2009.

untuk maklumat lanjut sila klik
È

blogger templates | Make Money Online