Wednesday, April 8, 2009

Mesyuarat AJK MGCM Bil 2 Tahun 2009

Mesyuarat diadakan pada ketetapan berikut
Tempat : Hotel Federal Kuala Lumpur
Tarikh : 7 hingga 10 April 2009

Agenda :

1. Ucapan Pengerusi
2. Pengesahan Minit Mesyuarat Pentadbiran dan Pemanduan Bil 1/2009
3. Perkara Berbangkit
4. Pengurusan Guru Cemerlang Tahun 2009
4.1 Kursus Orientasi Guru Cemerlang Tahun 2009
4.2 Panel Pakar Runding Guru Cemerlang - Mata pelajaran
4.3 Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang Tahun 2009
4.4 Penglibatan Guru Cemerlang Diluar Sekolah
4.5 Rakaman Saluran Eduweb
4.6 Blog MGCM

5. Hal-hal Lain

No comments:

È

blogger templates | Make Money Online