Saturday, April 12, 2008

Format Penulisan Kertas Kerja Untuk Sidang Selari

Panduan Penulisan Artikel Akademik

Kepada Penulis dan Pembentang Kertas Kerja

Seminar Kebangsaan Guru Cemerlang 2008

1. Sumbangan:

1.1 Artikel yang belum pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan; dan

1.2 Jika pernah diterbit, nyatakan mode penerbitan, penganjur dan tahun terbitan.

2. Manuskrip:

2.1 Artikel boleh ditulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan bilangan muka surat ialah antara 10-12 muka surat. (Jangan lebih daripada 12 muka surat)

2.2 Artikel hendaklah dihantar dalam 2 salinan bersama dengan satu salinan disket, ditaip dalam 1.5 spacing menggunakan saiz font Arial 11.

3. Abstrak:

3.1 Setiap manuskrip hendaklah disertakan dengan satu abstrak, ditaip dalam single spacing di atas kertas yang berasingan.

4. Rujukan Buku:

Perkara yang perlu ditulis mengikut susunan:

4.1 Nama pengarang, editor, penyusun atau penyunting atau institusi yang bertanggungjawab.

4.2 Tahun diterbitkan.

4.3 Tajuk dan sub tajuk (hendaklah di “underline” atau “italic”.

4.4 Edisi (sekiranya telah diterbitkan untuk kali kedua dan seterusnya).

4.5 Tempat diterbitkan.

4.6 Penerbit.

a. Satu Pengarang

Berkman, R.I. (1994). Find it fast: how to uncover expert information. New York: Harper Perennial.

Atau
Berkman, R.I. (1994). Find it fast: how to uncover expert information. New York: Harper Perennial.

b. Dua hingga Enam Pengarang (semua nama pengarang hendaklah ditulis).

Guns, B. & Anundsen, K. (1996). The faster learning organization. USA: Pfeiffer & Company.

c. Lebih daripada Enam Pengarang

Jika terdapat lebih daripada enam orang pengarang, tuliskan nama dan initials enam pengarang yang pertama kemudian diikuti dengan abbreviation “et al.” ( dan diikuti dengan tanda nokhtah).

d. Artikel daripada surat khabar (tanpa pengarang).

Meeting the needs of counselors (2002, May 5). The New Straits Times, p.22.

e. Bahan-bahan daripada internet dan sumber-sumber elektronik lain (compact disk products, electronic journals atau internet).

1. Nama pengarang.

2. Tarikh atau tahun diterbitkan.

3. Nama penerbit.

4. Format item.

5. Tarikh item itu diambil.

6. Nama atau alamat tapak web diinternet.

Contoh:
Jacobson, J.W., Mullick, J.A., & Schwartz, A.A. (1995).
A history of facilitated communication: Science, pseudoscience, and antiscience: Science working group on facilitated communication. American Psychologist, 50, 740-756. Retrieved January 25, 2005 from http://www.apa.org/journals/jacobson.html

Sekiranya tidak ada nama pengarang, tajuk akan digunakan sebagai elemen untuk citation;

References. APA style: Quick Guide How to use it. The University of Queensland. Retrieved July 31, 2006 from http://www.library.ug.edu.au/training/citation/apa.html

5. Ilustrasi, Rajah, Gambar dan Graf

Sebarang ilustrasi, rajah dan graf yang digunakan hendaklah dibuat di atas kertas yang berasingan dan dinomborkan secara urutan. Sejauh mana yang boleh, ia haruslah dilukis bagi reproduksi terus ke dalam buku. Semua illustrasi, rajah, gambar dan graf asal yang diberikan adalah dalam hitam-putih sahaja dan akan dicetak dalam hitam-putih juga.

È

blogger templates | Make Money Online